2011-11-29

I upphandlingar väljer man billiga leverantörer - ändå förväntar man sig annat

Tietos datacenter är nere sedan ett par dagar. På TV-nyheterna rapporteras om Apoteket AB som måste ta till särskilda rutiner när stödsystemen är nere. Bland annat Bilprovningen, Nacka kommun, Vetenskapsrådet och SBABs system har påverkats. Stockholms stad har mycket hos Tietom som inte sköts av Volvo IT, men ekonomi och lönesystemen är nere.

Naturligtvis har all denna IT-kapacitet upphandlats via offentliga upphandlingar. Tieto har vunnit alla upphandlingar för att de är billigast. De är därmed inte sämre än Logica eller HP, men mycket av samhällets IT-funktioner blir centraliserade i några få datahallar.

Genom att centralisera många system i få datahallar han man få vissa storskalefördelar pga genemsam kylning, strömförsörjning och reservkraft. Blir leveransen billigare så kan de erbjuda ännu bättre priser och vinna ännu fler offentliga upphanglingar. Anar du vart min argumentation barkar?

Myndigheter och effentlig verksamhet borde sprida riskerna genom att inte upphandla drift av samma leverantör. Även om man inte får det bästa priset så borde man sprida riskerna så att flera viktiga samhällsfunktioner inte kan slås ut samtidigt. Det borde vara en naturlig del av både vår säkerhetspolitik och vår krisberedskap.

Idag skriver man in en massa vitesklausuler om tillgänglighetstiden inte är tillfredsställande. Istället borde man säkerställa att viktiga samhällsfunktioner eller samtliga funktioner för en myndighet inte ligger hos samma leverantör. I det hänseendet har Stockholms stad lyckats genom att inte har en outsourcing partner som har hand om allting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar