2011-12-01

Förvaltningschefers dåliga affärsmodeller förstör nyttokalkyler


Nu har det äntligen gått upp för mig varför kommuner argumenterar för att det är billigare med en iPad än pappersutskrifter när jag inte kommer fram till samma kostnad på långa vägar. Kommunernas serviceförvaltning har diktat upp en kopierings-/tryckerikostnad och interndebiterar överpriser.

Inom företag "nycklar" man oftast bara ut kostnaderna på resultatenheterna. Detta kan förklaras som att företaget tar ut en skattesats på intäkterna för varje resultatenhet.
Kommuner bör göra saker på det sätt de kan bäst, genom att beskatta, inte genom att försöka uppfinna interna affärsmodeller.

Besparing av interna pengar ger inte nödvändigtvis en verklig kostnadsbesparing.

Kommunernas interna betalningsmodeller get ofta en helt fel bild av kostnader och kostnadsbesparingar och leder drför till helt fel investeringsbeslut. Flera kommuner interndebiterar en leasing-avgift för en PC på över 2000 kr i månaden. Företaget Portal, som nu är en del av Atea, levererade PC:n för något år sedan för 200 kr / månad. Bara en tiondel av kommunernas interna pris. Hur kommer det sig? Antagligen använder kommunens IT pengarna för att täcka generella kostnader för IT-avdelningen. Slutresultatet blir en prismodell som uppmuntrar att man köper datorer på stan. Kostnaden för IT-avdelningen kan omöjligtvis öka med 2000 kr / månad på grund av en ytterligare dator.

Det finns så många skräckexempel på hur felaktiga beslut man kan ta till följd av felaktiga interna priser.
SJ lär någon gång i historien ha transporterat smutsiga lakan från sovvagnarna med lastbil istället för med egna tåg då det såg ut som en lägre kostnad till följd av deras interndebitering. Lasten hade kunnat fraktas med befintliga avgångar i mån av ledigt utrymme utan en kronas kostnadsökning för SJ.

Försvarsmakter verkar vara en outtömlig källa av skräckexempel:

"20 piloter åker SAS fram och tillbaka till Luleå i stället för att åka i en Tp-84 som ändå åkte tom upp till Luleå. Divisionens budgetramar hölls, men det var pengar som gick ut från Försvarsmakten."

1 kommentar:

  1. Det är.därför så lite som möjligt ska skötas av kommuner. För det är förmodligen inte kunskap (om t ex ABC-analys) som saknas, utan motiv att använda sin kunskap.

    SvaraRadera