2011-09-28

Framtiden och IT

De senaste 10 åren har det hänt otroligt mycket inom informationsteknik. Jag är glad att jag har fått uppleva teknikutvecklingen och dess konsekvenser för hela samhället.
Aldrig har utvecklingen gått så fort som under vår livstid!
Det där var en sanning som kommer att bli sann för alla kommande generationer. Utvecklingen går aldrig så fort som för den senaste genererationen för att utvecklingen ständigt accelererar. Nästa generation kommer att vara med om mer utveckling och generationen efter ännu mer.
De kommande 10 åren kommer det att hända mer än under föregående 10 år!
Människan tyckte sig göra stora framsteg med brons, järn, plogen, ångmaskinen, elektriciteten, datorn. Nu tycker vi att vi är jäkligt långt framme med Facebook.
Hur ser framtiden ut?
Det är en ganska enkel förutsägelse att gissa att vi i framtiden kommer att ha bättre produkter och effektivare tjänster, men hur kommer den effektiviseringen att gå till?
Man kan se in i framtiden genom att titta på trender som pågår och göra antagandet att trenderna kommer att fortsätta.

Gränsen mellan produkter och tjänster suddas ut
En produkt har tidigare varit förknippad med en engångskostnad för en fysisk vara medan en tjänst varit en löpande kostnad för kontinuerliga leveranser. Idag sampaketeras produkter och tjänster och betalningsmodellen kan vara vilken som. Exempelvis kan man köpa en mobiltelefon för 1 kr om man också köper telefonitjänster för 350 kr per månad i 18 månader. På samma gång kan man köpa en produkt för 995 kr och få en 12 månaders supporttjänst kostnadsfritt. Som konsument vet vi att telefonen inte kostar 1 kr och att supporten inte är kostnadsfri, men vi tillåter leverantören att ta igen på gungorna det man förlorat på karusellerna.
Ett bra exempel är Linas matkasse. Gratis recept på Arla.se eller ICA.se har funnits samtidigt som Hemköp och alla möjliga leverantörer försökt att lansera matinköp via nätet på bred front. Det slog inte igenom, men när Linas matkasse kombinerade recept och råvaror så gick det hem. Det jag förlorar på att inte själv få välja grönsaker och på en kostnad för hemleverans vinner jag på att inte behöva komponera menyn själv.
Även till synes låg-teknologista företag som Linas matkasse behöver IT för att optimera inköp och distribution och för att sammanställa menyer med variation samtidigt som inköpta råvaror kan användas i flera rätter.

Produktutveckling sker i huvudsak med hjälp av IT
Vad är skillnaden på en T-Ford från 1910 och en Ford Focus Cabriolet från 2010, dvs resultatet av 100 års produktutveckling?

Det finns skillnader i komfort, motoreffekt, bränsleförbrukning, lutfmotstånd, trafiksäkerhet, men skillnaderna är inte påtagliga. Bilen har en motor, en ratt, fyra hjul. Utöver det innehåller den nyare bilen 40 miljoner rader programkod.
Bilen är inte bara en sampaketering av däck, motor och plåt utan består till största delen av mjukvara.
Köper du en Toyota Prius så får du tre gånger så mycket mjukvara jämfört med en Ford. Det är inte så konstigt att ett programmeringsfel plötsligt gör att man upplever att bilen accelererar när man trampar på bromsen.
(Här är det en lockande tanke att ställa frågan om öppen källkod i bilar hade gjort världen bättre eller sämre...)
Den stora skillnaden mellan dagens bilar är inte vilka komponenter de består av utan hur mjukvaran är utformad.

Tjänster industrialiseras med hjälp av IT
Inom tillverkningsindustrin har man tvingat arbetarna att jobba repetitivt i produktionsprocessen så att varje produkt framställs på samma sätt för att uppnå jämn kvalitet och maximalt produktionstempo för att minska kostnader och optimera nyttan.
På tjänstesidan har tjänstemännen inte varit lika pådrivande att optimera sina egna processer. Nu förväntar vi oss en jämn kvalitet och högt tempo även vid produktion av tjänster. Supportorganisationer styrs in i detaljerade processer, handläggare inom offentlig förvaltning likaså. Det finns tankegångar även inom vården att industrialisera processerna. Detta kräver IT-system, dels för att hålla ihop ärendeprocessen (motsvarigheten till det löpande bandet) och för att tillhandahålla stöd och underlag för en likformig bedömning i varje processsteg.

Framtiden
Trenderna pekar på att det behövs mer IT i framtiden för att åstadkomma produktutveckling och för att minska produktionskostnaderna för tjänster. Dessutom kommer gränsen mellan produkter och tjänster suddas ut ännu mer och säljas som upplevd nytta eller nyttoupplevelse.

Även om det är svårt att tro på 50-tals visionen att vi inte kommer att arbeta i framtiden för att robotar utför våra arbetsuppgifter så är kan man förutspå att vi kommer att konsumera mer varor och tjänster för att förenkla våra vardagsliv. Det mesta vi kommer att konsumera kräver IT.

Vad tror du? Kommer efterfrågan av IT att vara mer eller mindre i framtiden?
Om framtiden för med sig ännu mer IT, är det då inte hög tid att börja diskutera frågeställningarna kring IT på allvar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar