2011-12-15

Vad är EULA och hur man ingår ett avtal

EULA
Inom IT-världen kryllar det av användarlicensavtal, så kallade EULA (End User License Agreement).
En EULA är villkor man godkänner för att använda en produkt. Ofta rör det sig om att godkänna en stor mängd text som man inte hinner läsa innan man får tillgång till tjänsten så att man inte kan göra någon avvägning om villkoren var rimliga för den tjänsten.

Av alla appar som laddas ner till mobiltelefoner så avinstalleras 25% efter första körningen. Det kanske är ett tecken på att programmet inte var värt villkoren. Antagligen var programmet mindre värt än lagringsytan den tog i anspråk.

Bara stat och kommun får ingå avta på otydliga sätt
I Sverige kan man bli betalningsskyldig för en "kontrollavgift" om man parkerar bilen på allmän plats eller privat mark. Man ingår på något sätt ett avtal när man kör in på området.
I Stockholm kan man bli betalningsskyldig när man passerar en betlastation med bilen utan att stanna. Gör man en U-sväng och åker tillbaka så blir man skyldig dubbla summan. Avgiften kallas trängselskatt och när den infördes skulle den betalas in utan någon faktura eller uppmaning, annars fick man en faktura (kallad påminnelse) med en faktureringsavgift (kappad påminnelseavgift) på 500 kr. Detta avtal ingick man genom att passera en stolpe längst vägen.

Ska ett avtal hålla juridiskt i en rättssal så ska överenskommelsen vara skriven på papper och undertecknad av båda parter. Jurister med specialisering på avtalsrätt säger gärna att avtalsrätt är det viktigaste juridiska området eftersom hela samhällets samspel baseras på tilliten till att ingångna avtal följs.

EULA texterna medför två stora problem.
Det ena problemet är att de är onödigt långa och krångliga. Det andra är att man får upp textmassan innan man egentligen tagit ställning till vad det rör sig om och kan därför inte alltid avgöra om det är värt att ingå avtalet. IDG har skrivit om fenomenet att ingen läser avtalstexterna.

Javacool Software har tagit fram applikationen EULAlyzer, som läser avtalstexter åt användaren och lyfter fram om den innehåller något konstigt som behöver uppmärksammas.

SVTs Kobra har tagit upp problematiken och jämfört längden på olika avtalstexter:
  • Medborgarskap i sverige - 1 sida
  • Köpa tågresa med SJ - 8 sidor
  • Tryckfrihetsförordningen - 17 sidor
  • Regeringsformen - 19 sidor
  • Apple iTunes - 25 sidor
Apples iTunes EULA har fått så mycket kritik att Richard Dreyfuss har gjort tolkningar av deras avtal.
 Please read
 Effective until

South Park har använt det som tema i ett avsnitt att folk inte läser avtalstexter och det förekommer i tecknade serier.
Avtal man ingår genom att använda en produkt eller tjänst har jämförts med att kasta in en tegelsten med en lapp på, genom någons fönster. Den tänkta lappen skulle då bära följande avtalstext:

BY ACCEPTING THIS BRICK THROUGH YOUR WINDOW, YOU ACCEPT IT AS IS AND AGREE TO MY DISCLAIMER OF ALL WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS WELL AS DISCLAIMERS OF ALL LIABILITY, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL, THAT MAY ARISE FROM THE INSTALLATION OF THIS BRICK INTO YOUR BUILDING.


  

1 kommentar: