2011-12-13

Vad anförtror du din bank? - Spyware bland bank-appar

Din bank ser dig
DN skrev i artikeln Banker kan dammsuga telefoner på data – ska granskas, att Datainspektionen ska granska bankernas appar som vill ha lite väl stort förtroende av sina användare.

Jag gjorde ett enkelt test genom att läsa bank-apparnas beskrivningar på Android Market.

Handelsbankens app vill jag varna för som spy ware. Även Nordeas app verkar misstänkt.

Bankdroid fungerar i alla lägen.

BankdroidSwedbankSHBNordeaSEBAvanza
TJÄNSTER SOM KOSTAR PENGAR
RINGA TELEFONNUMMER DIREKT
Tillåter att appen ringer telefonnummer utan att du behöver göra något. Skadliga program kan orsaka oväntade samtal på telefonräkningen. Observera att appen inte kan ringa nödsamtal.
XXX
KONTROLLER FÖR MASKINVARA
TA BILDER OCH SPELA IN VIDEOKLIPP
Tillåter att appen tar kort och spelar in video med kameran. Då kan appen när som helst fotografera eller spela in det som visas i kameran.
XX
KONTROLLERA VIBRATION
Tillåter att appen styr vibratorn.
XX
NÄTVERKSKOMMUNIKATION
FULLSTÄNDIG INTERNETÅTKOMST
Tillåter att en app skapar nätverksuttag.
XXXXXX
VISA NÄTVERKSSTATUS
Tillåter att en app ser status för alla nätverk
XX
LAGRING
ÄNDRA/TA BORT INNEHÅLLET PÅ USB-LAGRINGSENHETEN ÄNDRA/TA BORT INNEHÅLLET PÅ SD-KORTET
Tillåter att en app skriver till USB-lagringsenheten. Tillåter att en app skriver till SD-kortet.
XXX
DIN PLATS
HITTA PLATS (GPS)
Åtkomst till detaljerade platskällor som enhetens GPS, om det är tillgängligt. Skadliga program kan använda informationen för att avgöra var du befinner dig vilket drar mycket batteri.
XXXX
GROV (NÄTVERKSBASERAD) PLATS
Åtkomst till grova platsdata som till exempel mobilnätverkets databas för att kunna bestämma enhetens ungefärliga plats. Skadliga program kan använda detta för att avgöra ungefär var du befinner dig.
X
SYSTEMVERKTYG
STARTA AUTOMATISKT VID SYSTEMSTART
Tillåter att en app startar om så snart systemet har startats om. Detta kan göra att det tar längre tid att starta enheten och att appen gör enheten seg eftersom att den alltid körs.
X
HÄMTA APPAR SOM KÖRS
Tillåter att appar hämtar information om aktiviteter som körs och har körts. Skadliga program kan upptäcka privat information om andra appar.
X
PERSONLIG INFORMATION
LÄSA KONTAKTINFORMATION
Tillåter att appar läser alla kontaktuppgifter (adresser) som har sparats på telefonen. Skadliga program kan använda detta för att skicka data till andra personer.
XX
TELEFONSAMTAL
LÄSA TELEFONSTATUS OCH IDENTITET
Tillåter att appen kommer åt enhetens telefonfunktioner. Appar med den här behörigheten kan identifiera telefonens telefonnummer och serienummer, om ett samtal pågår, numret som samtalet är kopplat till med mera.
X

Hur tolkar man det här då?
Ta bilder och spela in videoklipp, som Handelsbanken och SEB ägnar sig åt förklaras helt och hållet av att deras appar kan OCR-tolka BankGiro och PlusGiro blanketter.
Hämta appar som körs, Läsa kontaktinformation och Läsa telefonens status, kan man inte lika enkelt bortförklara. Vad Handelsbanken kan ge mig för mervärde baserat på dessa uppgifter är inte tydligt för en kund. Även Nordea vill ha tillgång till kundernas kontaktinformation. Både Handelsbankens och Nordeas appar får betraktas som ett misslyckande, men Handelsbankens app verkar vara den grövsta i Spy-ware appen jag har stött på.

Slutsats?
Använd Bankdroid! Trots att bankerna vill att vi ska köra deras appar så är Bankdroid den bästa och säkraste bank-appen.

Undrar du över mitt urval av bank-appar? Jag använder Bankdroid och Avanza själv, så de kom med på grund av mitt intresse. De fyra storbankerna tyckte jag kunde vara av allmänintresse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar